Sự khác biệt chính giữa thị thực E2 và thị thực EB-5.

 

Cả thị thực EB5  và thị thực nhà đầu tư E2 đều cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ đầu tư vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có một số khác biệt đáng kể giữa hai chương trình, ảnh hưởng đến cả tính hợp lệ và phù hợp với mục đích của một nhà đầu tư cụ thể. Vậy chúng khác nhau như thế nào và làm sao để  đảm bảo rằng bạn chọn con đường đúng khi quyết định đầu tư ở Hoa Kỳ. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để có lựa chọn chọn phù hợp nhất cho mình trong tương lai.

 

Tình trạng pháp lý của Visa EB5 và E2 Chủ Thẻ Thị Thực

Trong khi những khác biệt khác giữa thị thực EB5 và thị thực E2 liên quan đến việc đủ điều kiện của chủ thẻ, sự khác biệt cơ bản là thị thực EB5 là thị thực thường trú (“thẻ xanh”), trong khi thị thực đầu  tư E2  là thị thực tạm thời. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các thị thực tạm thời, thị thực E2 có thể được gia hạn vô thời hạn, miễn là chủ sở hữu thị thực vẫn còn hội đủ điều kiện.

 

Những điểm khác biệt giữa Visa Eb5 và E2

Visa không di cư với người nhập cư

Sự khác biệt lớn đầu tiên giữa thị thực E2 và thị thực EB-5 là thị thực E2 là một thị thực không di dân và thị thực EB-5 là một thị thực nhập cư .

-Thị thực không di dân là tạm thời và không trực tiếp dẫn đến thẻ xanh.
-Thị thực di dân dẫn đến thẻ xanh và nơi thường trú hợp pháp ở Hoa Kỳ.
Điều này có nghĩa là với một thị thực EB-5 bạn đủ điều kiện nhận được thẻ xanh và trở thành thường trú nhân hợp pháp.

 

Với thị thực E2, bạn vẫn có thể sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong khi bạn đang ở trong tình trạng hợp pháp, nhưng thị thực của bạn sẽ không trực tiếp dẫn đến một thẻ xanh. Để đi từ thị thực E2 sang thẻ xanh, bạn cần phải “điều chỉnh tình trạng” sang trạng thái thị thực nhập cư , hoặc xin thị thực nhập cư .
Ngoài ra, vì thị thực E2 là một thị thực không di dân, bạn phải có “ý định rời Mỹ” khi tình trạng E2 của bạn kết thúc.
Thị thực EB-5 không yêu cầu bạn phải có ý định rời khỏi Hoa Kỳ.

 

Xem thêm:

 

Điều kiện cho thị thực của nhà đầu tư EB5 và E2 – Những điểm tương đồng

Nhiều yêu cầu về thị thực EB5 và thị thực đầu tư E2  cũng tương tự. Tuy nhiên, các yêu cầu nói chung là nghiêm ngặt hơn đối với thị thực EB5. Ví dụ:

Cả hai loại thị thực đều đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể vào kinh doanh tại Hoa Kỳ.Tuy nhiên, đối với mục đích của thị thực EB5, mức đầu tư tối thiểu là 500.000 đô la hoặc 1.000.000 đô la, tùy thuộc vào khu vực đầu tư được thực hiện. Tuy nhiên, định nghĩa này linh hoạt và chủ quan hơn đối với thị thực E2. Trên thực tế, việc xác định xem một khoản tiền nhất định tạo thành một khoản đầu tư đáng kể trong một doanh nghiệp cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào lãnh sự quán thực hiện quyết định.

 

Cả hai loại thị thực đều đòi hỏi sự tạo việc làm. Tuy nhiên, trong khi thị thực EB5 đòi hỏi tạo tối thiểu 10 công việc toàn thời gian, yêu cầu đối với người xin cấp thị thực E2 trở nên cởi mở hơn. Mặc dù đầu tư phải hỗ trợ nhiều hơn nhà đầu tư và gia đình, nhưng không có số lượng công việc cụ thể.

 

Cả hai loại thị thực đều đòi hỏi nguồn vốn hợp pháp. Tuy nhiên, việc tìm hiểu về nguồn gốc của quỹ thường chặt chẽ hơn trong quá trình EB5, và người nộp đơn có thể được yêu cầu theo dõi các nguồn quỹ trở lại hơn một người nộp đơn xin thị thực đầu tư E2.

 

Cả hai loại thị thực đều yêu cầu chủ đầu tư phải chủ động trong kinh doanh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, người xin visa E2 đôi khi được giữ ở mức cao hơn. Tất cả các chủ sở hữu thị thực E2 phải đóng vai trò tích cực trong kinh doanh, trong khi yêu cầu hoạt động được thoải mái cho người nộp đơn xin EB5 mà đầu tư của họ thông qua trung tâm khu vực.

 

Sự tương đông và sự khác biệt của visa Eb 5 và E2

Sự khác biệt điều kiện cho thị thực của nhà đầu tư EB5 và E2

Thị thực E2 của nhà đầu tư chỉ dành cho cư dân của các nước thuộc hiệp ước.Chương trình E2 dựa trên các hiệp định thương mại quốc tế, và do đó các thị thực này chỉ dành cho công dân của các quốc gia mà Hoa Kỳ có các hiệp định như vậy. Đáng chú ý, cả Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam đều không phải là một quốc gia hiệp ước, vì vậy các công dân của các nước này không hội đủ điều kiện cấp thị thực.

 

Thị thực EB5 phải chịu mức phí hàng năm.Vì thị thực EB5 bị giới hạn, có thể hội đủ điều kiện để có thị thực EB5, nhưng phải chờ đợi lâu trước khi thị thực trở nên có sẵn.

Như vậy, nếu là công dân Việt Nam, hiện tại bạn chỉ có thể đăng kí theo thị thực đầu tư EB5 hoặc phải chờ đợi Việt Nam nằm trong danh sách trên của Mỹ.

 

Tìm hiểu thêm:

Chia sẻ

CÔNG TY THÀNH VIÊN
© CRGROUP.VN ALL RIGHTS RESERVED