TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. TẦM NHÌN: 

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư xây dựng phát triển bền vững, mục tiêu của CR-GROUP là trở thành Tập đoàn kinh tế đa lĩnh vực mang đậm giá trị và lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Hướng tới xây dựng và phát triển các loại hình kinh doanh rộng rãi theo xu hướng luôn vận dụng công nghệ mới nhất một cách chuyên nghiệp, văn minh, khoa học và đồng bộ để đáp ứng tối ưu nhu cầu của con người. Liên tục đẩy mạnh đột phá tăng trưởng lợi nhuận bền vững; Góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng và làm đẹp xã hội; Hướng tới việc nâng cấp những sản phẩm, dịch vụ tối ưu phục vụ khách hàng; Tạo ra lượng công ăn việc làm ngày một nhiều hơn trong bộ máy nhân sự đồng thời đóng góp một phần (thuế doanh nghiệp và thu nhập cá nhân) vào ngân sách nhà nước nhằm mở rộng nâng cấp các hoạt động xã hội cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng nhân dân.

 

2. SỨ MỆNH: 

 “Hội tụ nguồn lực, phát triển cộng đồng”.

Hội tụ tất cả các nguồn lực về năng lực, nhân lực, nguồn lực tài chính, nguồn lực cộng đồng, vv… Nhằm hướng tới mở rộng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực đang hoạt động ngày một chuyên nghiệp hoá, công nghệ và công nghiệp hoá các phương thức kinh doanh để luôn đạt được tính hiệu quả cao nhất.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

a. Sáu chữ T:Chính là giá trị cốt lõi mà CR-GROUP muốn xây dựng phát triển trong cộng đồng thành viên cũng như hệ thống nhân sự. Trong tất cả các giá trị mà công ty, ban lãnh đạo, thành viên cũng như nhân viên hướng tới để xây dựng linh hồn doanh nghiệp đó chính là lấy chữ “TÂM” làm đầu. 

 

TIỀN là giá trị quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi cá nhân tổ chức nhưng được xếp vào vị trí cuối cùng trong quan điểm, tư tưởng sống và làm việc của toàn thể tế bào cá nhân, đội nhóm, bộ phận thuộc doanh nghiệp CR-GROUP.

b. Giá trị nhân văn

  • Giải quyết công ăn việc làm cho nguồn lao động thất nghiệp, nhàn rỗi.
  • Giải phóng nguồn chất xám chưa được phát huy.
  • Giải pháp cho các nguồn vốn nhàn rỗi bị ngưng đọng.
  • Kinh doanh tạo ra lợi nhuận tạo ra dòng tiền, tài sản vật chất mới.
  • Đóng thuế cho nhà nước góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cấp phát triển mọi giá trị cho toàn xã hội.
  • Tạo ra những mô hình/phương thức kinh doanh chuyên nghiệp và khoa học phục vụ tối ưu nhu cầu thực tế và cấp thiết cho cộng đồng.
  • Góp phần giảm bớt tệ nạn xã hội từ những đối tượng thiếu công ăn việc làm.
  • Góp phần xây dựng, làm đẹp quê hương đất nước.

Chia sẻ