Cách đánh giá vốn đầu tư và tài sản ròng trong chương trình OINP

 

Với yêu cầu cơ bản là vốn đầu tư từ 200.000 CAD, sở hữu tài sản ròng từ 400.000 CAD, nhà đầu tư đã có thể đăng ký tham gia chương trình định cư Canada Đề cử tỉnh bang Ontario diện doanh nhân OINP. Vậy những loại tài sản ròng nào hợp lệ chương trình và đầu tư như thế nào để đạt được mức vốn tối ưu trên? 

 

Giá trị tài sản ròng hợp lệ trong chương trình OINP

Giá trị tài sản ròng phải do bên thứ 3 là đơn vị được ủy quyền thẩm định về tính hợp lệ đối với chương trình OINP. Điều này có nghĩa là vốn sở hữu cá nhân của nhà đầu tư phải chứng minh được nguồn gốc, tích lũy hợp pháp và có thể kiểm chứng. Nhà đầu tư cần phải cung cấp báo cáo xác minh tài chính của bên thứ 3 trong hồ sơ tham gia chương trình OINP doanh nhân định cư Canada.

Giá trị ròng cá nhân bao gồm tất cả tài sản và của người phối ngẫu, trừ mọi khoản nợ bao gồm cả thế chấp và nợ cá nhân. Giá trị ròng phải nằm trong tên của người nộp đơn, vợ hoặc chồng hợp pháp của họ. Giá trị tối thiểu đủ điều kiện tham gia chương trình tùy thuộc vào khu vực và lĩnh vực đầu tư tại Ontario với các mức như sau:

 • Đối với các doanh nghiệp nằm trong Khu vực Greater Toronto (GTA), đương đơn phải có giá trị ròng tối thiểu là 800.000 CAD.
 • Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu vực GTA, đương đơn phải có giá trị ròng tối thiểu là 400.000 CAD.
 • Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực CNTT / Truyền thông kỹ thuật số, bất kể vị trí đặt tại trong hay ngoài GTA, đương đơn chỉ cần có giá trị ròng tối thiểu 400.000 CAD.
 • Nếu người nộp đơn có Đối tác kinh doanh, đối tác cũng phải đáp ứng yêu cầu giá trị ròng cá nhân tối thiểu giống như đương đơn chính.

Trong bảng điểm OINP Doanh nhân, nhà đầu tư có thể đạt tối đa tối đa 15 điểm cho yếu tố Đầu tư Giá trị ròng.

Bảng điểm tính giá trị tài sản ròng

 

Xem thêm:

 

Giá trị đầu tư doanh nghiệp trong OINP

Giá trị đầu tư cá nhân đủ điều kiện tối thiểu trong chương trình định cư Canada OINP diện doanh nhân phải được lấy từ giá trị ròng cá nhân của người nộp đơn. Nhà đầu tư phải nắm giữ ít nhất 1/3 vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Nếu có một đối tác kinh doanh là người nước ngoài, họ cũng được yêu cầu kiểm soát ít nhất một phần ba vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Người phối ngẫu có thể nắm giữ một phần quyền sở hữu doanh nghiệp (hoặc không).

Yêu cầu về giá trị tối thiểu để đủ điều kiện theo chương trình định cư Canada OINP diện doanh nhân thay đổi tùy theo vị trí của doanh nghiệp được đề xuất. Nếu người nộp đơn có một đối tác kinh doanh, đối tác cũng phải đáp ứng yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu. Mức tối thiểu là 200.000 CAD trở lên, đầu tư càng nhiều người nộp đơn càng được điểm cao và có thể đạt đến tối đa 25 điểm cho hạng mục này.

 • Nếu doanh nghiệp được đề xuất nằm trong GTA, ứng viên phải đầu tư cá nhân tối thiểu là 600.000 CAD.
 • Nếu doanh nghiệp được đề xuất nằm ngoài GTA, ứng viên phải đầu tư cá nhân tối thiểu 200.000 CAD.
 • Nếu doanh nghiệp được đề xuất thuộc trong lĩnh vực CNTT / Truyền thông kỹ thuật số bất kể trong hoặc ngoài vùng GTA, ứng viên cần tư cá nhân tối thiểu 200.000 CAD.

Các bên thứ ba được quyền cung cấp tài chính vượt quá số tiền đầu tư tối thiểu nếu họ là ngân hàng Bảng I hoặc Bảng II (được chính phủ Canada xác nhận) hoặc nhà đầu tư tổ chức. Còn lại, đầu tư cá nhân của bên thứ ba không được phép. Nếu gọi vốn để phát triển kinh doanh, nhà đầu tư phải giải thích rõ về cách sẽ thực hiện và kế hoạch sử dụng. Nhà đầu tư không thể yêu cầu được chấm điểm cho các khoản đầu tư sẽ được thực hiện bởi bên thứ ba. Ví dụ như bạn đang đầu tư cá nhân 2,5 triệu CAD và bên thứ ba sẽ đầu tư thêm 1 triệu CAD, bạn chỉ có thể yêu cầu điểm cho khoản đầu tư cá nhân của mình 2,5 triệu CAD.

Nếu người nộp đơn đang mua một doanh nghiệp hiện có, họ phải:

 • Đầu tư một số tiền theo hướng cải thiện / mở rộng kinh doanh; và
 • Lưu ý rằng việc cải thiện / mở rộng không bao gồm chi phí hoạt động thường xuyên như hàng tồn kho định kỳ, tiền lương, tiền thuê nhà, tiện ích hoặc duy trì cùng mức chi phí tiếp thị hoặc quảng cáo, phí pháp lý hoặc chuyên nghiệp, giấy phép kinh doanh, v.v.

Những yếu tố sau đây được coi là đầu tư không đủ điều kiện:

 • Tiền mặt, tiền tương đương hoặc vốn lưu động; và
 • Các khoản thanh toán tiền lương được thực hiện cho người nộp đơn và các thành viên gia đình của nhà đầu tư

Là một điều kiện quan trọng để được đề cử cho thường trú nhân chương trình định cư Canada OINP diện doanh nhân, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng, bao gồm tài liệu hỗ trợ (ví dụ: hóa đơn, báo cáo tài chính và ngân hàng) để chứng minh rằng toàn bộ số tiền đầu tư đã được phân bổ hợp lý và cung cấp thông tin về cách thức sử dụng.

Lưu ý: Số tiền đầu tư đề xuất sẽ được đánh giá tại thời điểm nộp đơn để đảm bảo rằng đó là khoản đầu tư đủ điều kiện và đáp ứng ngưỡng tối thiểu. Đầu tư thực tế của các quỹ sẽ được theo dõi như một phần của Thỏa thuận thực hiện.

Mặc dù OINP không khuyến khích đầu tư trước khi ký Thỏa thuận kinh doanh, chương trình sẽ vẫn chấp nhận đầu tư được thực hiện bởi các ứng cử viên được mời trong vòng một năm trước ngày nộp đơn. Người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng rằng các khoản đầu tư được thực hiện từ các quỹ cá nhân. Chương trình OINP lưu ý rằng, thực hiện đầu tư trước khi nộp đơn không phải là yếu tố đảm bảo rằng đơn đăng ký của nhà đầu tư được chấp thuận.

 

Tìm hiểu thêm:

Chia sẻ

CÔNG TY THÀNH VIÊN
© CRGROUP.VN ALL RIGHTS RESERVED